Är Sardinien ett eget land?

En enkel fråga?

Är Sardinien ett eget land?” Detta är en av de vanligaste frågorna jag får av mina vänner och kunder i Sverige men det är inte den enda. 

En annan fråga jag får höra ofta är: “Är Sardinien en del av Italien?” Och den här: “Vad är det för skillnad på Sardinien och Sicilien?

Geografi är intressant men det är ett stort ämne och ingen kan allt. Om du skulle fråga lokalbefolkningen på Sardinien var Sverige eller Danmark ligger så skulle många förmodligen svara:

“Jag vet inte, norrut? I Skandinavien?” 

Det är ganska få sarder som vet exakt vad Skandinavien är för något. För en del är Sverige allting norr om Tyskland. Eller var det Norge som låg där?

Många verkar känna till varenda ö i Medelhavet utom Sardinien. Men jag skulle vilja vända på det och fråga: “Hur är det möjligt att ens föreställa sig Medelhavet utan Sardinien?” 

Vi ska försöka att svara på några av frågorna ovan och vi hoppas att du ska finna det både intressant och underhållande.

Stat eller nation?

Till att börja med: “Är Sardinien en egen stat?Svaret är nej. Sardinien är en del av den italienska staten på samma sätt som Korsika är en del av den franska.

Tyvärr får vi redan som barn lära oss i skolan att en stat i princip är samma sak som en nation, oavsett om vi bor i Sverige, på Sardinien eller någon annanstans i världen. Enligt den här teorin skulle alla som bor i den svenska staten vara en del av den svenska nationen och alla som bor i den italienska staten skulle vara en del av den italienska nationen. 

Men är det verkligen så? Nej, inte nödvändigtvis. Många av de moderna staterna är faktiskt inget annat än politiskt hittepå som skapades efter olika krig som ett resultat av överenskommelser mellan vinnare och förlorare. Och verkligheten är mycket mer mångfacetterad och mycket vackrare än det grå 1800-talets statsbildning. 

En nation är något som existerar oberoende av staten och som utgörs av en grupp människor som känner stark gemenskap med varandra eftersom de delar språk, historia och kultur med mera. Och i vissa fall bestämmer sig denna gemenskap för att börja arbeta för att bli en självständig politisk enhet – en stat.

Sardinien och andra nationer i Europa

Ett bra exempel på en sådan gemenskap är det samiska folket eller nationen som inte har någon stat utan bor i fyra olika stater i norra Europa (Skandinavien och Ryssland). De utgör alltså en egen nation som saknar en egen stat. Detsamma gäller kurderna som tillhör flera olika stater men ändå fortsätter att betrakta sig som kurder och inte som turkar eller irakier. 

Man kan likställa samernas situation med sardernas, dock med en viktig skillnad: Samerna har rätt till och möjlighet att lära sig sitt språk i skolan. Sarderna saknar denna möjlighet, eftersom de sardiska myndigheterna inte har skapat förutsättningar för sarderna att förverkliga rätten att lära sig sitt eget språk. 

Ett annat exempel är Spanien där det finns andra nationer än den spanska, nämligen den katalanska och den baskiska. De ingår för närvarande som autonoma regioner i den spanska staten men arbetar för att uppnå självständighet och en dag bli egna stater. 

Detta visade sig vid det senaste valet i Katalonien då självständighetspartierna fick en majoritet av platserna i det katalanska parlamentet. Att detta sker på flera platser i Europa idag är både viktigt och centralt för en stor del av befolkningen men trots detta låtsas EU att det regnar.

Sardinien är en autonom region i Italien, liksom Sicilien, Friuli, Valle d’Aosta och Trentino Alto Adige. En särskild lag ger dem ett visst självbestämmande inom skola, sjukvård, transportsektorn och flera andra områden.

I Storbritannien strävar Skottland efter självständighet och vill bli medlem i EU. Korsika är en del av den franska republiken men de partier som vill ha självstyre sitter i regeringen på den lilla ön. Listan kan göras lång.

På samma sätt är Sardinien en egen nation, även om de flesta inte känner till det. Och trots att den sardiska nationen är redan år 1861 införlivades i Italien så räknar sig många sarder fortfarande först och främst som sarder och endast i andra hand som italienare. Andra känner sig som både sarder och italienare. 

Man kan därför säga att Sardinien är en nation utan stat, precis som Katalonien, Baskien, Skottland och Korsika. Idag finns det fler än tio politiska partier som arbetar för självständighet på Sardinien. Tillsammans har de fått nästan 20% av rösterna men de ingår ändå inte i det regionala sardiska parlamentet.

Sardiniens roll under historiens gång

Innan Sardinien blev en del av Kungariket Italien var det en del av det spanska imperiet och kallades Kungariket Sardinien. Officiella språk var sardiska och spanska. Om vi kunde resa tillbaka i tiden till den så kallade giudicati-perioden som varade under senmedeltiden och renässansen, då skulle vi se ett Sardinien som existerade som en autonom politisk enhet redan innan idén om en italiensk stat eller kungarike hade sett dagens ljus. Det Italien vi nu känner är i själva verket ett relativt nytt påfund även om det fanns flera italienska och icke-italienska folk som bodde på den italienska halvön innan Italien bildades, först som enhetsstat och sedan ombildat till demokratisk republik den 2 juni 1946. 

Hur har det då gått sedan Sardinien blev en del av Italien? Inte särskilt bra, skulle jag säga. Bilden nedan sammanfattar det hela på ett bra sätt. 🙂

Fakta om Sardinien som nation

En studie genomförd av universitetet i Cagliari visar att fyra av tio sarder vill att Sardinien frigör sig från Italien och förklarar sig självständigt. I den här artikeln från Unione Sarda finns en sammanfattning av resultaten. 

Trots dessa fakta har självständighetspartierna fått ett mycket lägre väljarstöd än vad som visas i undersökningar som den ovan. Detta beror på flera orsaker som vi av utrymmesskäl inte har möjlighet att gå in på i detalj i den här bloggen. 

Många sarder känner sig inte som italienare, utan de känner sig som sarder, vilket de också har sin fulla rätt till, på samma sätt som de har rätt att känna sig som italienare om de hellre vill det. Och det är faktiskt många sarder som betraktar de sig som både sarder och italienare. En del ser sig som sarder och européer och andra som världsmedborgare, även om det inte ens för dem själva framgår exakt vad som avses med detta. 

Lyckligtvis är den sardiska nationalismen i dess många varianter övervägande inkluderande. Tillhörighet till den sardiska nationen är inte en fråga om blod eller genetik utan om den egna viljan. Den som bor och arbetar på Sardinien är sard, liksom alla andra som vill vara det. Olika språk, kultur och historia är bara olika delar av samma stora och komplexa mosaik. 

Vägen framåt för Sardinien

Som du ser är det alltså inte helt lätt att ge ett enkelt och entydigt svar på frågorna vi ställde oss i början. Det viktigaste är dock att inse att mångfald är berikande för alla och att olika nationer kan bestämma sig för att leva tillsammans i en enda stat eller i en enda konfederation av stater, i frihet och med lika rättigheter.

Om vi skapade ett Europa som utgörs av folk och inte av stater så skulle det bana väg för större möjligheter till lycka och framgång för oss alla och vi skulle kunna undvika många konflikter och missförstånd. Att känna sig annorlunda borde vara något som förenar och inte splittrar.

Att jag känner mig som sard ger mig möjlighet att berätta något speciellt för de svenskar jag möter – och tvärtom. Kulturell rikedom har många källor och går inte att begränsa med medborgarskap nedtecknade i ett passdokument. Om mångfald är så värdefullt att det ska göras till en rättighet så bör det vara en rättighet för alla – annars blir det inte ett instrument för rättvisa utan för diskriminering.

Det här ämnet är omfattande och komplicerat men vi hoppas att du har fått lära dig något nytt och att du har fått ett nytt perspektiv på dessa frågor. 

Till sist…

Om du vill uppleva något riktigt intressant och spännande, ta upp den här diskussionen med de sarder du träffar när du åker till ön på semester eller när du stöter på en sard någon annanstans i världen. Du kommer omedelbart att väcka deras ivriga intresse men se till att du har gott om tid på dig och inte är på språng, för du har sannolikt en lång kväll framför dig, i nya glada vänners lag!

Mer information på svenska:

https://www.dn.se/resor/pa-jakt-efter-sardernas-rotter/

https://www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/europa/guide-till-sardinien-strandernas-o/

Mer information på engelska:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s