“Sardinien – Medelhavets okända pärla”.

En kort film om Sardinien

Vi hade redan haft två veckors semester på vårt land Sardinien när Pär och Catharina, svenskar från Stockholm, kontaktade oss, tack vare Välkomna till Sardiniens fb grupp, för att träffas.

“Vi är i Alghero med vår båt och vi skulle gärna vilja träffa sarder som kan berätta lite om Sardiniens historia, kultur, mat och olika traditioner.”

Vi ska publicera en kort film på vår youtube kanal: Nu drar vi och berätta vårt Sardinien: “Sardinien – Medelhavets okända pärla”.

“Absolut, varför inte?!”.

Här kan ni hitta den korta filmen som Pär och Catharina har gjort i mer en 2 månader på Sardinien. 

Det finns många intressanta informationer om Sardinien, olika synpunkter, fina bilder och sist men inte minst är filmen jätteroligt!

Semestern kan vara i några dagar eller i många månader men alltid ska det vara roligt!

Tack Pär och Catharina

Är Sardinien ett eget land?

En enkel fråga?

Är Sardinien ett eget land?” Detta är en av de vanligaste frågorna jag får av mina vänner och kunder i Sverige men det är inte den enda. 

En annan fråga jag får höra ofta är: “Är Sardinien en del av Italien?” Och den här: “Vad är det för skillnad på Sardinien och Sicilien?

Geografi är intressant men det är ett stort ämne och ingen kan allt. Om du skulle fråga lokalbefolkningen på Sardinien var Sverige eller Danmark ligger så skulle många förmodligen svara:

“Jag vet inte, norrut? I Skandinavien?” 

Det är ganska få sarder som vet exakt vad Skandinavien är för något. För en del är Sverige allting norr om Tyskland. Eller var det Norge som låg där?

Många verkar känna till varenda ö i Medelhavet utom Sardinien. Men jag skulle vilja vända på det och fråga: “Hur är det möjligt att ens föreställa sig Medelhavet utan Sardinien?” 

Vi ska försöka att svara på några av frågorna ovan och vi hoppas att du ska finna det både intressant och underhållande.

Stat eller nation?

Till att börja med: “Är Sardinien en egen stat?Svaret är nej. Sardinien är en del av den italienska staten på samma sätt som Korsika är en del av den franska.

Tyvärr får vi redan som barn lära oss i skolan att en stat i princip är samma sak som en nation, oavsett om vi bor i Sverige, på Sardinien eller någon annanstans i världen. Enligt den här teorin skulle alla som bor i den svenska staten vara en del av den svenska nationen och alla som bor i den italienska staten skulle vara en del av den italienska nationen. 

Men är det verkligen så? Nej, inte nödvändigtvis. Många av de moderna staterna är faktiskt inget annat än politiskt hittepå som skapades efter olika krig som ett resultat av överenskommelser mellan vinnare och förlorare. Och verkligheten är mycket mer mångfacetterad och mycket vackrare än det grå 1800-talets statsbildning. 

En nation är något som existerar oberoende av staten och som utgörs av en grupp människor som känner stark gemenskap med varandra eftersom de delar språk, historia och kultur med mera. Och i vissa fall bestämmer sig denna gemenskap för att börja arbeta för att bli en självständig politisk enhet – en stat.

Sardinien och andra nationer i Europa

Ett bra exempel på en sådan gemenskap är det samiska folket eller nationen som inte har någon stat utan bor i fyra olika stater i norra Europa (Skandinavien och Ryssland). De utgör alltså en egen nation som saknar en egen stat. Detsamma gäller kurderna som tillhör flera olika stater men ändå fortsätter att betrakta sig som kurder och inte som turkar eller irakier. 

Man kan likställa samernas situation med sardernas, dock med en viktig skillnad: Samerna har rätt till och möjlighet att lära sig sitt språk i skolan. Sarderna saknar denna möjlighet, eftersom de sardiska myndigheterna inte har skapat förutsättningar för sarderna att förverkliga rätten att lära sig sitt eget språk. 

Ett annat exempel är Spanien där det finns andra nationer än den spanska, nämligen den katalanska och den baskiska. De ingår för närvarande som autonoma regioner i den spanska staten men arbetar för att uppnå självständighet och en dag bli egna stater. 

Detta visade sig vid det senaste valet i Katalonien då självständighetspartierna fick en majoritet av platserna i det katalanska parlamentet. Att detta sker på flera platser i Europa idag är både viktigt och centralt för en stor del av befolkningen men trots detta låtsas EU att det regnar.

Sardinien är en autonom region i Italien, liksom Sicilien, Friuli, Valle d’Aosta och Trentino Alto Adige. En särskild lag ger dem ett visst självbestämmande inom skola, sjukvård, transportsektorn och flera andra områden.

I Storbritannien strävar Skottland efter självständighet och vill bli medlem i EU. Korsika är en del av den franska republiken men de partier som vill ha självstyre sitter i regeringen på den lilla ön. Listan kan göras lång.

På samma sätt är Sardinien en egen nation, även om de flesta inte känner till det. Och trots att den sardiska nationen är redan år 1861 införlivades i Italien så räknar sig många sarder fortfarande först och främst som sarder och endast i andra hand som italienare. Andra känner sig som både sarder och italienare. 

Man kan därför säga att Sardinien är en nation utan stat, precis som Katalonien, Baskien, Skottland och Korsika. Idag finns det fler än tio politiska partier som arbetar för självständighet på Sardinien. Tillsammans har de fått nästan 20% av rösterna men de ingår ändå inte i det regionala sardiska parlamentet.

Sardiniens roll under historiens gång

Innan Sardinien blev en del av Kungariket Italien var det en del av det spanska imperiet och kallades Kungariket Sardinien. Officiella språk var sardiska och spanska. Om vi kunde resa tillbaka i tiden till den så kallade giudicati-perioden som varade under senmedeltiden och renässansen, då skulle vi se ett Sardinien som existerade som en autonom politisk enhet redan innan idén om en italiensk stat eller kungarike hade sett dagens ljus. Det Italien vi nu känner är i själva verket ett relativt nytt påfund även om det fanns flera italienska och icke-italienska folk som bodde på den italienska halvön innan Italien bildades, först som enhetsstat och sedan ombildat till demokratisk republik den 2 juni 1946. 

Hur har det då gått sedan Sardinien blev en del av Italien? Inte särskilt bra, skulle jag säga. Bilden nedan sammanfattar det hela på ett bra sätt. 🙂

Fakta om Sardinien som nation

En studie genomförd av universitetet i Cagliari visar att fyra av tio sarder vill att Sardinien frigör sig från Italien och förklarar sig självständigt. I den här artikeln från Unione Sarda finns en sammanfattning av resultaten. 

Trots dessa fakta har självständighetspartierna fått ett mycket lägre väljarstöd än vad som visas i undersökningar som den ovan. Detta beror på flera orsaker som vi av utrymmesskäl inte har möjlighet att gå in på i detalj i den här bloggen. 

Många sarder känner sig inte som italienare, utan de känner sig som sarder, vilket de också har sin fulla rätt till, på samma sätt som de har rätt att känna sig som italienare om de hellre vill det. Och det är faktiskt många sarder som betraktar de sig som både sarder och italienare. En del ser sig som sarder och européer och andra som världsmedborgare, även om det inte ens för dem själva framgår exakt vad som avses med detta. 

Lyckligtvis är den sardiska nationalismen i dess många varianter övervägande inkluderande. Tillhörighet till den sardiska nationen är inte en fråga om blod eller genetik utan om den egna viljan. Den som bor och arbetar på Sardinien är sard, liksom alla andra som vill vara det. Olika språk, kultur och historia är bara olika delar av samma stora och komplexa mosaik. 

Vägen framåt för Sardinien

Som du ser är det alltså inte helt lätt att ge ett enkelt och entydigt svar på frågorna vi ställde oss i början. Det viktigaste är dock att inse att mångfald är berikande för alla och att olika nationer kan bestämma sig för att leva tillsammans i en enda stat eller i en enda konfederation av stater, i frihet och med lika rättigheter.

Om vi skapade ett Europa som utgörs av folk och inte av stater så skulle det bana väg för större möjligheter till lycka och framgång för oss alla och vi skulle kunna undvika många konflikter och missförstånd. Att känna sig annorlunda borde vara något som förenar och inte splittrar.

Att jag känner mig som sard ger mig möjlighet att berätta något speciellt för de svenskar jag möter – och tvärtom. Kulturell rikedom har många källor och går inte att begränsa med medborgarskap nedtecknade i ett passdokument. Om mångfald är så värdefullt att det ska göras till en rättighet så bör det vara en rättighet för alla – annars blir det inte ett instrument för rättvisa utan för diskriminering.

Det här ämnet är omfattande och komplicerat men vi hoppas att du har fått lära dig något nytt och att du har fått ett nytt perspektiv på dessa frågor. 

Till sist…

Om du vill uppleva något riktigt intressant och spännande, ta upp den här diskussionen med de sarder du träffar när du åker till ön på semester eller när du stöter på en sard någon annanstans i världen. Du kommer omedelbart att väcka deras ivriga intresse men se till att du har gott om tid på dig och inte är på språng, för du har sannolikt en lång kväll framför dig, i nya glada vänners lag!

Mer information på svenska:

https://www.dn.se/resor/pa-jakt-efter-sardernas-rotter/

https://www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/europa/guide-till-sardinien-strandernas-o/

Mer information på engelska:

Fem år i Sverige

Fem år går fort när du har viktiga saker att göra. Det var i december månad 2015 som vi bestämde oss för att lämna Sardinien och flytta till Sverige. Dessa fem år har varit fulla av överraskningar, uppoffringar och nya upplevelser för oss och barnen. Det har varit en helt otrolig upplevelse. Att kasta sig ut i det okända vid 40 års ålder och med två små barn var verkligen ett äventyr som lyckligtvis fortsätter och blir mer intressant för varje dag. 

Vi började planera det här äventyret halvt på skoj

Vi började planera det här äventyret halvt på skoj, som en utmaning för oss själva, men det har med tiden utvecklats till något större än vi någonsin kunnat föreställa oss.

Det hade inte varit möjligt utan våra vänner på Sardinien och i Sverige som har hjälpt oss och stöttat, gamla och nya vänner, både svenskar och sarder. Om det inte hade varit för er hade det aldrig gått. 

Under de här åren har vi lärt oss mycket om Sverige och vi är stolta över att så många av våra svenska vänner har lärt sig så mycket om Sardinien. Många känner nu till ön och vet till och med var den ligger! 🙂

Vi tror att det här utbytet har haft lika stort värde för oss som för er! Stort tack för detta, kära vänner!

Var befinner vi oss och vart vill vi?

Sardinien är inte bara vårt hem utan även en livsstil för oss, men vi har även skapat oss ett hem i Sverige, för oss och för våra barn. När vi flyttade till Sverige 2015 så lovade vi oss själva att vi skulle fortsätta att engagera oss i Sardinien, precis som vi hade gjort ända fram till den dag då vi reste från Nuoro, genom vår verksamhet inom jordbruk och entreprenörskap.

Vi har hållit vårt löfte och 2017 lanserade vi Experience Sardinia som inte bara är ett företag, utan framför allt är ett sätt att berätta om och tillgängliggöra Sardinien för både svenskar och övriga skandinaver. 

Under de här åren har vi hämtat vår inspiration i våra tidigare erfarenheter men även hos de fantastiska människor vi har träffat i Sverige. En person som vi särskilt vill omnämna är Mattias Mårtensson på S:t Jakobs stenugnsbageri som under ett möte sa någonting väldigt träffande: “Man kan ljuga med sina ord men inte med sina produkter.”

Antingen är det en kvalitetsprodukt eller så är det inte det. Och det gäller även tjänster.

Sedan vi kom till Sverige har vi därför valt att alltid måna om en hög kvalitet och erbjuda skandinaverna ett äkta Sardinien

Sedan vi kom till Sverige har vi därför valt att alltid måna om en hög kvalitet och erbjuda skandinaverna ett äkta Sardinien, som skiljer sig från det pittoreska och romantiska Sardinien som fortfarande marknadsförs i många resekataloger. Vi väljer alltid ut de bästa sidorna av ön och kulturen, både som turistmål och som leverantör av jordbruksprodukter. 

Strävan efter kvalitet har alltid varit vårt motto och vi föreställer oss att Experience Sardinia kommer att bli den viktigaste utgångspunkten för alla som bor i norra Europa, i synnerhet Sverige, Norge och Danmark, och som vill besöka Sardinien, köpa olika produkter, starta verksamheter inom affärssektorn och fastighetsbranschen. 

Vad gör vi?

Just nu erbjuder vi våra resetjänster i samarbete med vår researrangör Portale Sardegna group via vår plattform openvoucher.com. Inom livsmedelssektorn samarbetar vi med Siendas och kan via deras plattform Siendas och Siendas shop erbjuda tjänster och produkter inom både B2B och B2C. 

På affärssidan bygger vi relationer, driver förhandlingar och projekt direkt genom väl insatta partner med stor kännedom om sardiskt näringsliv, till exempel Sardex.net

Vilka var vi då och vilka är vi nu?

Från början var det bara jag och Milena. Nu kan vi räkna med en hel stab av partner som vi är otroligt tacksamma över att ha fått samarbeta med under dessa år.

Här är de!

Alessandra Granillo: Arbetar med plattformen:  https://www.paasardinien.dk/

Hon är vår partner på de danska och norska marknaderna. Alessandra har bott länge i Danmark och har lång erfarenhet av att guida grupper från norra Europa på besök på Sardinien. 

Henrik Hahne: Svensk med examen inom språkvetenskap, med goda kunskaper i latin, spanska och italienska. Han arbetar med översättningar och textredigering på svenska och engelska för vår verksamhet.

Danila Lucchesini: Konsult inom kommunikation och projektering. Utbildad kommunikationsvetare och för tillfället projektledare på ett internationellt företag med bas i Sverige. 

Antonello Deriu: Produktkonsulent. Erfaren osttillverkare och laboratorietekniker med lång erfarenhet av sardiska mejeriprodukter. Bor och verkar i Malmö.  

Gianmario Sias: Produktkonsulent. Även han erfaren osttillverkare med lång erfarenhet av sardiska mejeriprodukter. Bor och verkar i Köpenhamn.

Francesca Biccone: Fotograf som bor och arbetar på Sardinien. Hon förmedlar allt det vackra på Sardinien till resten av världen tillsammans med sin man Gianluca och döttrarna Rebecca och Greca.

Stort tack till alla er som följer oss.

Vi vill önska er en god jul och framför allt ett gott nytt år!

Det var i September förra året…

En berättelse om Sardinien av vår vän Kaj Persson

Bobore hade satt ihop ett program för att visa kulturen, maten, naturen, badmöjligheterna och orterna på norra delen av ön. Och vilken resa det blev! Vi var alla överväldigade av upplägget och människorna, maten, mm. Efter resan har vi inte svårt för att tala väl om ön!

Vi flög med Easyjet till Olbia med mellanlandning i Milano. Så får det bli när det inte är högsäsong. Vi kom ett tiotal från Skåne, två från Danmark, två från Norge och två från Färöarna.

Vi startade med transfer i minibussar till den lilla staden Posada, knappt en timmes tur söderut. Det är motorväg som är ganska guppig och med markanta skarvar. Hyr bil med bra dämpning! Boende var ordnat på olika ställen för att visa och testa mindre boenden. För egen del kom jag i en grupp som bodde uppe i de smala gränderna vid försvarsborgen på höjden. Gamla hus kan ha sina begränsningar i bekvämlighet men välrenoverat och rent var det på alla ställena. Det är inget för handikappade men så är det ofta i de gamla städerna. En kort bit upp i berget på Su Vrau bjöds på middag efter presentation av resans upplägg och information från Portale Sardegna och kommunalrådet i stan. Det blev mycket pasta dessa dagar men det är de duktiga på.

9T9A6556

Dorgali var nästa ort för boende, även här på lite olika småboenden runt om i stan. Ofta är det lägenheter som erbjuds och det passar ju bra för boende under längre tid.

Andra dagen var vikt för en båttur från Cala Gonone söderut en timme till en badstrand. Vilka vyer över bergen, grottorna och små stränder! Jag hade inte sett något liknande. Stranden Carla Goloritze är rymlig och bergen skuggar den som söker skydd för solen. Ett underbart bad fick vi. Det var ordnat så att båt hämtade för tillbakafärd med strandhugg för picknick vid Cala Luna. Ett dignande sådant uppdukat på sanden på korkunderlägg.

9T9A7192

Efter återkomst körde vi till en liten vingård för vinprovning, tre röda och en vit. Druvan är Cannonau som är en sardinsk druva. Sen gick färden till Galtelli med boende i väldigt fin lägenhet i centrum. Alla resenärer var nöjda med sin inkvartering här.

Dagen efter gick vi upp till en gammal gård mitt i stan från 1700-talet, som varsamt renoverats liksom föremålen som tillhört gården. Det blev först en kort lektion i vanliga ord och fraser på sardinska. Vi fick sen en lektion i bak av de tunna bröd som man har till alla måltider här på ön. Lunch var framdukat på gården och vi fick den goda pecorinoosten som bearbetats av larver och är krämig. Charkuterier, melon och vindruvor, mm, också. Deras eget vin serverades.

9T9A7424

På kvällen blev det stämningsfull sång av åtta manliga sångare. Det är sånger från medeltiden som man på senare år tagit upp. En mäktig upplevelse när de står i främre delen av kyrkan oftast fyra åt gången med armarna om varandra för avstämning.

9T9A7943

Sista punkten var kvällsmål en liten bit utanför stan, pizzabuffe´och lite chark och ost före. Borgmästaren var där och pratade.

Bonas Pascas – Glad Påsk

Hej! 

De första månaderna 2020 har varit mycket svåra och vi har inte varit särskilt aktiva på bloggen. 

Vi har varit varit fullt upptagna med att försöka hitta ett sätt att ändra våra reseerbjudanden för de kunder som redan har planerat sin semester på Sardinien 2020 men som har varit tvungna att boka av på grund av coronakrisen.

Just nu vill vi ge en stor kram till våra samarbetspartner på Sardinien, särskilt alla medarbetare på Portale Sardegna spa och vår vän Alessandra Granillo på På Sardinien som trots de svåra omständigheterna fortsätter att arbeta hemifrån för att vi ska kunna bibehålla den höga kvaliteten på våra tjänster på Sardinien.

En stor kram skickar vi även till all sjukvårdspersonal som kämpar mot covid-19-epidemin på Sardinien. Ni är såna hjältar! Även om situationen på Sardinien inte är lika allvarlig som i Italien eller Spanien gör ni verkligen en enorm insats!

Vi är trots allt positiva och tänker framåt. Portale Sardegna har just skrivit under en avsiktsförklaring med alla som jobbar inom turism på Sardinien som heter “Sardinien – den säkra ön“ (Sardegna Isola Sicura) och innehåller ett antal regler som alla anställda inom turistnäringen kommer att åta sig att följa för att garantera våra framtida gäster högsta säkerhet under hela semestervistelsen. 

Vi blickar framåt med stor beslutsamhet. Vi är redo för de nya utmaningar och möjligheter som kommer efter den stora krisen. Vi arbetar för att de kontakter som vi har skapat mellan Sverige, Danmark, Norge, Färöarna och Sardinien ska återupptas inom kort och bli ännu mer givande och intressanta för våra gäster. 

Varma hälsningar och glad Påsk!

Göteborgs-Posten skriver om Sardinien

Förlåt oss. Vi glömde den:))))))

I Göteborgs-Postens lördagsbilaga Två dagar hittar ni en intressant artikel om Sardinien. (Se länk nedan.) Man måste dessvärre vara prenumerant för att kunna läsa den, men vi bifogar bilder från pappersutgåvan så att ni i alla fall kan ta del av den.

https://www.gp.se/livsstil/tv%C3%A5-dagar/den-bl%C3%A5-zonen-p%C3%A5-sardinien-d%C3%A4r-inv%C3%A5narna-blir-%C3%B6ver-100-%C3%A5r-1.20023965

Vi är mycket glada och stolta över den här artikeln eftersom Sven Rosell verkligen har lyckats berätta på ett tydligt och trevligt sätt om sitt möte med några hundraåringar på Sardinien under september månad. 

Ett stort tack till Sven och Francesca Biccone för de fina bilderna. Och tack även till Göteborgs-Posten för att de valt att rikta fokus mot Sardinien. 

Trevlig läsning!

Milena och Bobore

 


För er som är intresserade finns det fortfarande några lediga platser kvar på den här resan till Sardinien som arrangeras i samarbete med italienska forum och vår partner i Danmark På Sardinien

Programmet är på danska men om ni är intresserade kan ni skriva till Bobore: info@experiencesardinia.se

 

Sverige, Danmark och Sardinien En bro mellan Skandinavien och Sardinien

Vi behövde en partner för att bli bättre på att få kontakt med möjliga resenärer och Sardinienfantaster i Danmark och på så sätt skapa en bro mellan Sverige, Danmark och Sardinien.

Eftersom vi själva marknadsför Sardinien i Sverige sökte vi någon med erfarenhet i det närbelägna Danmark. Därför skrev vi för ett par veckor sedan på ett samarbetsavtal mellan Experience Sardinia och På Sardinien.

Vi är mycket glada över det här avtalet och vi gläder oss särskilt över att få ta del av Alessandra Granillos berättelser och erfarenhet av att ge danska resenärer oförglömliga upplevelser av Sardinien sedan 2005. 

Alessandra samarbetar med viktiga organisationer och partner i Danmark, Sverige, Norge och på Färöarna.

Sedan 2010 samarbetar hon med Britt Trude Christensen, grundare av På Sardinien. Britt är danska och har i flera år arbetat som guide för många skandinaviska grupper som har besökt Sardinien mellan 1997 och 2014. 

Nu är Alessandra ansvarig för På Sardiniens hela verksamhet och samarbetar med aktörer på hela Sardinien. Hon talar danska och engelska förutom sardiska och italienska. 

9T9A7164

När vi träffade Alessandra frågade vi henne vilka känslor och tankar hon oftast mötte hos de resenärer som hon arbetat med. Hon svarade så här: 

“De tackar mig för mitt engagemang, min vänlighet och mitt respektfulla bemötande. Det mänskliga mötet är avgörande för att en resa ska bli lyckad.”

Det var därför vi kontaktade Alessandra och började samarbeta med henne och På Sardinien. Vi hade nämligen samma syn på hur vi ville förmedla den sardiska kulturen till nordborna. Vi gör det med passion och utgår från Sardinien men vi har även stor nytta av vår kännedom om den nordiska kulturen och livsstilen, som vi själva har många års erfarenhet av som boende i Sverige respektive Danmark. 

Därför, kära vänner i Sverige och Danmark, hoppas vi att ni är redo att packa väskorna med siktet inställt på Sardinien. Vi står beredda att ta emot er för att visa er det bästa av det bästa på den här vackra medelhavsön.

 

En dröm

Det var juni 1992 och jag hade precis kommit tillbaka till Sardinien efter ett år som utbytesstudent i Sverige, närmare bestämt i det lilla samhället Vikingstad i Östergötland.

När jag satt på planet tänkte jag på många olika saker men det var särskilt en sak jag inte kunde släppa. Det kändes som en dröm. En dag, tänkte jag, vill jag att det kommer svenskar på besök till Sardinien. Jag vill följa med dem och låta dem upptäcka mitt fantastiska land tillsammans med mig. 

9T9A6612

För ungefär en månad sedan, den 30 september 2019, precis 27 år efter min dröm, kom jag hem från Sardinien efter en vecka tillsammans med en fantastisk grupp svenskar.  Jag blev tårögd på flygplatsen när det var dags att ta farväl. 

Men det här var en perfekt start på ett projekt som vi ska utveckla i framtiden: Sardinia Island Long Stay – ett helt nytt sätt att uppleva Sardinien.

9T9A6747

Jag vill inte berätta mer just nu, utan ni får istället njuta av en fin video och bilder tagna av vår fotograf Francesca Biccone. 

Jag och Milena vill rikta ett varmt tack till alla deltagare från Sverige, Barbro, Sven, Kaj, Turid, Anders, Birgitta, Lars, Sassa, Lennart.  Från Danmark, Kirsten och Erik ( Viktors Farmor).  Från Norge, Bente och Toril  (Fotefar Temaresor,  La Vera Italia) och från Färöarna, Kristina och Ingigerð.

Ett stort tack till vår partner på Sardinien, Portale Sardegna Group och deras medarbetare: Michele, Giuseppe, Ilaria och Alessandra.

Se video här